فهمیدن ، متوجه شدن آفتاب اصفهان اوقات شرعی

فهمیدن ، متوجه شدن: آفتاب اصفهان اوقات شرعی طلوع آفتاب اوقات شرعی اذان صبح به افق اصفهان

گت بلاگز اخبار حوادث شکار مردان پولدار در شهر

متهمی که به اوشیوه و شگرد پولدار شدن آن هم از طریق سوار کردن مسافران و اخاذی و آدم ربایی را یاد داده است.

شکار مردان پولدار در شهر

عبارات مهم : صندلی

می گوید سردسته باند، متهم سابقه داری است که در قهوه منزل با او آشنا شده است هست.

متهمی که به اوشیوه و شگرد پولدار شدن آن هم از طریق سوار کردن مسافران و اخاذی و آدم ربایی را یاد داده است.

پسر جوان معتاد نیست و فقط به خاطر پول با دو شگرد خاص، نقشه آدم ربایی و دزدی هایش را اجرا کرده است.

شکار مردان پولدار در شهر

سوژه ها را چطور گزینش می کردی؟

در سطح شهر می گشتیم و کسی که ظاهر پولداری داشت و در معیارهای ما وضع مالی خوبی داشت را به عنوان مسافر سوار ماشینمان می کردیم.

متهمی که به اوشیوه و شگرد پولدار شدن آن هم از طریق سوار کردن مسافران و اخاذی و آدم ربایی را یاد داده است.

معیارهای شما چه بود که مشخص می کرد شخص پولدار است یا خیر؟

یکسری چیزها مشخص هست، به عنوان نمونه ساعت گرانقیمت، کفش مارک دار یا گوشی مدل بالا. پول نداشته باشی که سراغ این چیزها نمی روی.

بعد از گزینش سوژه ها چه اتفاقی می افتاد؟

آنها را تحت عنوان مسافر سوار می کردیم. من یا یکی از همدستانم روی صندلی عقب کنار مالباخته می نشستیم و همین که کمی از محل دور می شدیم سریع سر قربانی را زیر صندلی کرده و صندلی را روی بدن او قرار می دادیم تا نتواند تکان بخورد. بعد از آن دست و پاهایش را می بستیم و ماجرا شروع می شد. از او می پرسیدیم چقدر پول همراه دارد. اگر مبلغ کمی بود او را وادار می کردیم با خانواده اش تماس بگیرد و از آنها پول بخواهد. خانواده ها پول را به حساب مالباخته واریز می کردند و ما با کارت مالباخته سراغ طلا فروشی ها و صرافی ها می رفتیم و فقط سکه خریداری می کردیم.

شکار مردان پولدار در شهر

بعد چه اتفاقی رخ می داد؟

بعد از خرید سکه ها و رسیدن به هدفمان، قربانیان را در محلی خلوت و پرت همان طور دست و پا بسته رها می کردیم.

این کار چقدر طول می کشید؟

متهمی که به اوشیوه و شگرد پولدار شدن آن هم از طریق سوار کردن مسافران و اخاذی و آدم ربایی را یاد داده است.

دو، سه ساعتی طول می کشید. خودتان با یک حساب سرانگشتی می توانید وقت این آدم ربایی را حساب کنید. مسافر تا با خانواده اش تماس می گرفت و آنها پول را واریز می کردند و ما سکه را می خریدیم و بعد از محل دور می شدیم و به محل خلوتی می رفتیم تا او را رها کنیم چند ساعتی وقت می خواست.

وقتی قربانیان را دست و پا بسته رها می کردی، به خودت نمی گفتی چه بلایی سر آنها می آید؟

متهم جوان سکوت کرد.

شکار مردان پولدار در شهر

ظاهرا یکی از قربانیان پرونده تان بشدت آسیب دیده است؟

مرد جوان سرش را پایین می اندازد و با شرمساری می گوید: عصبانی شدیم و او را کتک زدیم. دندان هایش داخل دهانش ریخت.

شگرد دیگری هم جهت اخاذی داشتی؟

بله، مدتی قبل من با دختر جوانی دوست شدم و از او خواستم در این کار با ما همکاری کند. دختر جوان ظاهر می زد و در کنار خیابان به انتظار ماشین می ایستاد. خودروهای مدل اوج او را سوار می کردند و ما جلوی خودروها را می گرفتیم و از آنها اخاذی می کردیم.

چند نفره دزدی ها را انجام می دادی؟

به غیر از آن دو دزدی که سمیرا همراهمان بود، باقی دزدی ها سه نفره بود.

چه ساعتی از روز این کار را انجام می دادی؟

معمولا بعد از ظهرها، ولی همیشگی نبود گاهی اوقات صبح ها هم جهت این کار می رفتیم.

فکر نمی کردی دستگیر شوی؟

سر دسته باند آن قدر به ما اطمینان داده بود که امکان ندارد ردی از ما بدست بیاید و بازداشت شویم که حتی در خواب هم نمی دیدیم بازداشت شویم.

چه احساسی داری؟

پشیمانم، به خاطر مشتی پول که باد آورده بود و خیلی سریع هم از دستمان رفت اتهام آدم ربایی و دزدی مقرون به آزار داریم.

چقدر از این دزدی ها گیرت آمد؟

راستش را بخواهید حساب نکرده ام، ولی مبالغ متفاوت بود. در یک دزدی 15 میلیون تومان و به عنوان نمونه در یکی پنج میلیون تومان. ولی با همه اینها، چیزی برایمان نماند و همه اش از دستمان رفت.

از چند نفر به این شیوه دزدی کرده ای؟

شیوه اول که به عنوان مسافر سوار ماشین می شدند پنج مورد و در شیوه دوم که دوستم همراه ما بود و به عنوان مسافر سوار خودروهای مدل اوج می شد دو مورد دزدی داشته ایم.

واژه های کلیدی: صندلی | مسافر | پولدار | مسافران | آدم ربایی | پولدار شدن | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog